Verjaring van een geldvordering

Auteur: mr. S.E. de Vriend
Gepubliceerd in:
Datum:
14 September, 2017 13:35

Indien u een vordering op iemand heeft, is het verstandig snel actie te ondernemen. Als u te lang wacht, kan het namelijk voorkomen dat de vordering niet meer is af te dwingen. Uw vordering is in dat geval verjaard.

Wanneer verjaart uw vordering precies?

Er gelden verschillende termijnen voor verschillende vorderingen.

Er zijn vorderingen die verjaren na een verloop van 20 jaar, maar voor de meeste geldvorderingen geldt een termijn van 5 jaar. U moet dus altijd goed opletten wanneer u nog geld van iemand krijgt!

De termijn van 5 jaar geld voor de volgende vorderingen.

  1. De vordering tot periodieke betaling, denk hierbij aan huur, loon of alimentatie;
  2.  De vordering tot nakoming van een overeenkomst tot geven of doen bijvoorbeeld het terugbetalen van een geldlening;
  3. De vordering uit onverschuldigde betaling. Bijvoorbeeld als geld op een verkeerde bankrekening is gestort;
  4. De vordering tot betaling van schade of overeengekomen boete.

In een enkel geval geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Dit geldt voor consumentenkoop en energieschulden.

Vonnis

Bent u in het bezit van een vonnis? In dat geval verjaart het vonnis na een verloop van 20 jaar. Dit geldt voor ieder vonnis, dus ook als de oorspronkelijke vordering een verjaringstermijn van 5 of 2 jaar heeft.

Stuiten van een vordering

De verjaringstermijn start vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden en kan tussentijds worden verlengd. Dit noemt men het stuiten van de vordering. Door de vordering te stuiten vangt de verjaringstermijn opnieuw aan. Wordt bijvoorbeeld een vordering waarbij een verjaringstermijn van 5 jaar geldt, na 4 jaar gestuit, dan is de verjaringstermijn vanaf dat moment opnieuw 5 jaar.

U kunt een vordering stuiten door deze opnieuw kenbaar te maken bij de debiteur. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning. De advocaten en juristen van LIPS kunnen u hier uiteraard bij helpen.

Uw debiteur kan de vordering ook stuiten, onder andere door een betaling te doen of om uitstel van betaling te vragen. Meer informatie vindt u op de pagina verjaring vordering op onze website.

Twijfelt u of uw vordering nog verhaalbaar is? Neem dan direct contact op voor vrijblijvend advies!

< Conservatoir beslag, kort uitgelegd Bloed, zweet en tranen met Richard Lips >