De incassoprocedure

Wat vooropstaat in de incassoprocedure bij Lips Incasso Advocaten is professionaliteit en kwaliteit. Alle vorderingen worden in overleg met u in behandeling genomen. Zakelijkheid is hierbij ons key-word. Wij houden altijd rekening met zakelijke relaties en zullen deze onder geen beding in gevaar brengen!

De incassoprocedure bestaat uit een aantal fases.

  1. Het minnelijk of buitengerechtelijk traject
  2. Het gerechtelijk traject
  3. De executiefase

Minnelijk of buitengerechtelijk incassotraject

In deze fase van de procedure wordt de debiteur herinnerd aan zijn betalingsachterstand. Helaas is het zo dat debiteuren vaak wachten met betalen totdat zij een aanmaning hebben ontvangen. Voor particulieren is het zelfs verplicht om een zogenaamde ‘14- dagenbrief’ te sturen alvorens er extra kosten en rente in rekening kunnen worden gebracht. Een deel van de debiteuren gaat zelfs na het ontvangen van een aanmaning nog niet tot betaling over.

Het versturen van aanmaningen en sommatiebrieven door Lips Incasso Advocaten legt direct meer gewicht in de schaal. Doordat er een advocaat aan te pas komt laat u uw debiteur weten dat het menens is. Daarbij komt dat zakelijke geschillen direct weerlegd kunnen worden op een juridisch correcte wijze. U hoeft zich dus niet meer te frustreren over het gedrag van uw debiteur. Lips Incasso Advocaten neemt al uw zorgen uit handen.

Daarbij komt dat incassokantoren vaak niet serieus worden genomen door debiteuren. Zij hebben immers niet de bevoegdheden die een advocaat wél heeft. Een voorbeeld is dat alleen advocaten mogen procederen voor vorderingen boven de € 25.000,00. Ook kunnen enkel advocaten gebruik maken van bepaalde pressiemiddelen zoals het leggen van (conservatoir)beslag, het aanvragen van faillissement en het voeren van een kort geding.

Lees hier meer over het minnelijk of buitengerechtelijk incassotraject.

Het gerechtelijk incassotraject

Zoals gezegd werken bij Lips Incasso Advocaten uitsluitend advocaten en juristen aan uw zaak. Er kan daardoor snel geschakeld worden tussen het buitengerechtelijk traject en het gerechtelijk traject, ongeacht de hoogte van de vordering en zonder verlies van tijd. Wij zullen altijd in goed overleg overgaan tot deze fase en volledig transparant zijn in de kosten die een dergelijke procedure met zich meebrengt. Alle procedures worden gevoerd door een advocaat, zodat u weet dat u altijd goed beslagen ten ijs komt.

Er zijn verschillende gerechtelijke procedures waartussen gekozen worden. De meest voorkomende is de dagvaardingsprocedure. In deze procedure is het voor beide partijen mogelijk om hun standpunten duidelijk te maken aan de rechter. Vaak zal het gaan om betwiste vorderingen

Gerechtelijke procedures gevoerd door een advocaat mogen niet op basis van no cure, no pay. Wij zijn derhalve verplicht om bij u een uurtarief in rekening te brengen. Uiteraard zullen wij deze kosten uitgebreid met u bespreken.

De executiefase

Het behalen van een vonnis is niet altijd een garantie tot succes. In de executiefase moet daarom net zoveel zorg betracht worden als in het voortraject. Uiteraard wordt u gedurende de gehele procedure deugdelijk geadviseerd over de haalbaarheid van de vordering en de verhaalbaarheid van de debiteur.

De advocaten van Lips zullen uitgebreid onderzoek doen naar de financiële gesteldheid van uw debiteur en uitzoeken waar het geld zit. Dit kan zijn in het onroerend goed of op verschillende rekeningen. Hoe dan ook, wij zorgen dat op de tegoeden van uw debiteur direct beslag kan worden gelegd.

Lees hier meer over de executiefase van het incassotraject.