Conservatoir beslag, kort uitgelegd

Auteur: mr. J. Lucas
Gepubliceerd in:
Datum:
14 September, 2017 13:41

Procederen tegen iemand van wie u nog geld krijgt kost tijd. Procedures duren vaak lang en kunnen door de wederpartij gerekt worden. Uw wanbetaler krijgt hierdoor voldoende tijd om er voor te zorgen dat u, ondanks uw gelijk, toch met lege handen achterblijft door alles van waarde te laten verdwijnen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u met een verlieslijdend bedrijf te maken hebt en dat de kans bestaat dat aan het einde van de procedure er simpelweg geen geld meer in de onderneming zit. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en daarom heeft u de mogelijkheid om voordat u een procedure begint beslag te leggen op bankrekeningen, onroerend goed en waardevolle spullen van uw tegenpartij.

Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen weet u dus zeker dat u direct het geld krijgt waar u recht op heeft.

Procedure

De beslagprocedure is een losse procedure. Wanneer u deze procedure gestart hebt, bent u verplicht om ook een bodemprocedure aanhangig te maken. Dit is de procedure waarin u aangeeft waarom u meent geld te krijgen van de wederpartij. Voor een beslagprocedure bent u verplicht om gebruik te maken van een advocaat.

De advocaat stelt een verzoekschrift op waarin – in het kort – wordt uitgelegd waarom u geld meent te krijgen van de wederpartij en waarom u denkt dat er een kans is dat uw wederpartij stappen gaat nemen om het geld te laten verdwijnen.

In veruit de meeste gevallen wordt het verzoek door de rechter de volgende dag toegewezen onder de voorwaarde dat u binnen veertien dagen de bodemprocedure begint. Doet u dit niet dan komt het conservatoir beslag te vervallen.

Op deze manier worden twee vliegen in één klap geslagen; u hebt zekerheid dat u aan het einde van de bodemprocedure uw geld gaat krijgen en de wederpartij heeft op korte termijn de mogelijkheid de rechter in de bodemprocedure uit te leggen waarom hij meent niet te hoeven betalen.

De wederpartij onder druk

De beslaglegging is een goed middel om uw wanbetaler te dwingen om zijn schuld te erkennen. Deze komt namelijk in een lastige situatie nu de toegang tot rekeningen wordt geblokkeerd.

Zeker wanneer de vordering vast staat zal de debiteur zo snel mogelijk van het beslag af willen en niet de bodemprocedure willen afwachten. Vaak komen partijen dus al vóór de bodemprocedure tot een regeling.

Opheffing beslag

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw debiteur het niet met u eens is. In dat geval zal deze een kort geding moeten starten om het beslag op te heffen. Hier wordt in de praktijk weinig gebruik van gemaakt.

Onterecht beslag

Er moet altijd goed onderzocht worden hoe groot de kans is dat uw vordering wordt afgewezen in de bodemprocedure. Men kan natuurlijk niet te pas en te onpas beslag leggen. Als komt vast te staan dat een beslag onterecht is gelegd, moet u een schadevergoeding betalen.

 

De advocaten van LIPS hebben zich erin gespecialiseerd om snel beslag te leggen.

Als u vandaag vóór 15.00 uur uw vordering indient kan het beslag al de volgende dag gelegd zijn.

Voorkom dus verlies van tijd en neem direct contact met ons op!

Verjaring van een geldvordering >