Buitengerechtelijk incasso

In deze fase van de procedure wordt de debiteur herinnerd aan zijn betalingsachterstand. Helaas is het zo dat debiteuren vaak wachten met betalen totdat zij een aanmaning hebben ontvangen. Voor particulieren is het zelfs verplicht om een zogenaamde ‘14- dagenbrief’ te sturen alvorens er extra kosten en rente in rekening kunnen worden gebracht. Een deel van de debiteuren gaat zelfs na het ontvangen van een aanmaning nog niet tot betaling over.

Dien uw vordering vandaag nog in en wij starten direct het buitengerechtelijke traject op. Voor 15.00 ingediend, is vandaag nog actie!

070-328 08 31Vordering indienen

Het versturen van aanmaningen en sommatiebrieven door Lips Incasso Advocaten legt direct meer gewicht in de schaal. Doordat er een advocaat aan te pas komt laat u uw debiteur weten dat het menens is. Daarbij komt dat zakelijke geschillen direct weerlegd kunnen worden op een juridisch correcte wijze. U hoeft zich dus niet meer te frustreren over het gedrag van uw debiteur. Lips Incasso Advocaten neemt al uw zorgen uit handen.

Daarbij komt dat incassokantoren vaak niet serieus worden genomen door debiteuren. Zij hebben immers niet de bevoegdheden die een advocaat wél heeft. Een voorbeeld is dat alleen advocaten mogen procederen voor vorderingen boven de € 25.000,00. Ook kunnen enkel advocaten gebruik maken van bepaalde pressiemiddelen zoals het leggen van (conservatoir)beslag, het aanvragen van faillissement en het voeren van een kort geding.

De kosten van het buitengerechtelijk incassotraject

De grondslag voor de betaling van de incassokosten is te vinden in artikel 6:96 BW. In dit artikel is bepaald dat het maken van de incassokosten én de omvang van de incassokosten redelijk moet zijn. Het is op voorhand echter niet goed in te schatten wat wel in niet redelijk is. Om rechtszekerheid te bieden over de hoogte van de incassokosten en de consument (natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) te beschermen tegen onredelijke incassokosten, heeft de wetgever per 1 juli 2012 in artikel 6:96 BW een grondslag opgenomen voor een regeling voor de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zijnde het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Besluit buitengerechtelijke incassokosten

Het besluit buitengerechtelijke incassokosten heeft betrekking op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten voor uit overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen tot betaling van een geldsom, waarvan de hoogte van het bedrag in de overeenkomst is vastgelegd dan wel eenvoudig valt af te leiden.

Het besluit bevat een staffel aan de hand waarvan kan worden berekend hoeveel incassokosten er maximaal in rekening kunnen worden gebracht.

De staffel is als volgt:

 • de incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering (met een minimum van € 40,-);
 • de incassokosten bedragen 10% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
 • de incassokosten bedragen 5% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
 • de incassokosten bedragen 1% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
 • de incassokosten bedragen 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Dwingend recht voor consumenten

Er mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken van de staffel die in het besluit wordt genoemd, het besluit is dwingend recht. Als een bedrijf met een consument contracteert en nadeligere regels overeenkomt dan in de staffel, dan mogen deze regels door de consument worden vernietigd.

Als een bedrijf niet met een consument maar met een ander bedrijf contracteert, is het besluit overigens géén dwingend recht. Bedrijven kunnen de wettelijke regeling van toepassing verklaren, maar zij kunnen er ook voor kiezen af te wijken van het besluit en de hoogte van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Als bedrijven geen afspraken met elkaar maken over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gelden overigens de maximale vergoedingen zoals opgenomen in het besluit.

14-dagenbrief

Alvorens op grond van het besluit aanspraak te kunnen maken op de buitengerechtelijke incassokosten, dient de consument op grond van artikel 6:96 lid 5 BW, nadat hij in verzuim is geraakt (al dan niet door het versturen van een ingebrekestelling) eerst te worden aangemaand. Met deze aanmaning moet de consument een betalingstermijn van 14 dagen (volgens recente jurisprudentie zelfs 16 dagen) worden gegeven. Tevens moeten in die aanmaning de gevolgen worden vermeld van het uitblijven van de betaling, waaronder de hoogte van de vergoeding aan buitengerechtelijke incassokosten die de consument verschuldigd is op grond van het besluit. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vanaf dat moment altijd verschuldigd, ongeacht de werkzaamheden en het wel of niet uit handen geven van de vordering. Voor iedere betalingstermijn die vervalt en waarvoor de consument in verzuim is, moet opnieuw een 14-dagenbrief worden verzonden. In daarop volgende aanmaningen kunnen de buitengerechtelijke incassokosten worden meegevorderd.

Toewijzing door de rechter

Indien is voldaan aan de vereisten van verzuim en het versturen van een 14-dagenbrief mag de rechter de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in principe niet matigen. Maar als de ontvangst van de aanmaning wordt ontkend en het bewijs ontbreekt, zal de rechter de vergoeding afwijzen. Lips Incasso Advocaten probeert het gebrek aan bewijs te ondervangen, door, indien mogelijk, alle correspondentie naar de schuldenaar eveneens per aangetekende mail te versturen.

Hulp nodig bij het buitengerechtelijk incassotraject?

Lips Advocaten helpt u bij het buitengerechtelijk incassotraject, maar ook wanneer dit traject ontoereikend blijkt om de debiteur te laten betalen staan wij u bij. Onze advocaten kunnen zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk incasseren. Dien vandaag dus uw vordering in bij ons advocatenkantoor en wij zorgen ervoor dat u het geld krijgt waar u recht op heeft.

Ons incasso advocatenkantoor in Den Haag

Lips Advocaten is gevestigd aan de Breitnerlaan in Den Haag. Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Maak een afspraak om uw zaak te bespreken met één van onze incasso advocaten.

 • Openingstijden
 • Maandag09:00 - 17:00
 • Dinsdag09:00 - 17:00
 • Woensdag09:00 - 17:00
 • Donderdag09:00 - 17:00
 • Vrijdag09:00 - 17:00
 • ZaterdagGesloten
 • ZondagGesloten