14 dagen betaaltermijn is niet wat het lijkt!

Auteur: mr. I.C. van der Wiel
Gepubliceerd in: Business Haaglanden
Datum:
25 Juli, 2017 15:51

Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat een wanbetaler opdraait voor de kosten die de incassering van een vordering met zich meebrengt. Zeker wanneer het een huur- of duurcontract betreft met een consument gelden extra regels.

Termijn van 14 dagen eigenlijk meer dan 17 dagen

Het is bij ondernemend Nederland een bekend gegeven geworden dat aanmaningsbrieven voor consumenten aan bepaalde vereisten moeten voldoen. Een van deze vereisten is het geven van een termijn van 14 dagen om de betaling alsnog te voldoen. In deze termijn zit nu precies de crux! De termijn van 14 dagen is in concreto namelijk veel langer.

Omdat (kanton)rechters de ‘ontvangsttheorie’ hanteren begint de termijn van 14 dagen pas te lopen op het moment dat de wanbetaler de brief heeft ontvangen. De ondernemer moet dus rekening houden met de bezorging van de post. Ervan uitgaande dat de postbezorging ‘normaal’ verloopt is aan te raden om een wanbetaler een termijn van 17 dagen te bieden. In een aanmaning kan dit opgevangen worden door de zinsnede ‘…te betalen 14 dagen na ontvangst van deze brief, doch niet later dan (datum dagtekening + 17 dagen)’.

Hiermee is de ondernemer er nog niet, er moet ook rekening gehouden worden met zon- en feestdagen. Valt kerst binnen de betaaltermijn dan is het verstandig om nog een aantal dagen bij de uiterste betaaldatum op te tellen.

De consequentie van het niet juist versturen van de ‘14- dagenbrief’ is dat de ondernemer geen aanspraak kan maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

Huur- en duurcontracten

In het geval van een doorlopend contract moet voor iedere openstaande maand of termijn een nieuwe ‘14- dagenbrief’ gestuurd worden. Hierdoor komen verhuurders en dienstverleners al snel in de knoop. Aangezien de termijnen die in acht genomen moeten worden erg lang zijn is de ene termijn nog niet verstreken voordat de nieuwe vordering alweer opeisbaar wordt. Het is dus een hoop gedoe om al deze termijnen en brieven in de gaten te houden.

Het is aan te raden om al in een vroeg stadium een incasso advocaat in te schakelen die u kunt begeleiden en adviseren bij het gehele incasso traject. Zo voorkomt u onnodige tijdsverspilling en krijgt u uiteindelijk het geld waar u recht op heeft! Neem contact met ons om direct een afspraak in te plannen.

< Bloed, zweet en tranen met Richard Lips