Aanbrengen nieuwe zaak

Gegevens debiteur

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN-nummer
Gebooortedatum
Geboorteplaats

Incasso / vordering

Hoofdsom
Kosten (aanmaning)

Voortraject

Aanmaning verstuurd?

14-dagenbrief verstuurd (particulier)

Dispuut (zo ja, toelichting)

Relevante stukken

Overeenkomst(en)

Openstaande facturen

Crediteuren overzicht (OPL)

Correspondentie

Algemene voorwaarden:

Overige informatie / toelichting: