Aanmaning

Krijgt u geen reactie op uw aanmaning? Schakel dan direct Lips Incasso Advocaten in. Door het inschakelen van ons advocatenkantoor legt u meteen meer gewicht in de schaal. U zult dan een stuk serieuzer genomen worden door uw debiteur. Wij nemen het contact over en u krijgt het geld waar u recht op hebt.

 • Snelle en doeltreffende incassering
 • De expertise van een advocaat
 • In real time uw vordering volgen

085 - 0410 700

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een dringend verzoek om een niet betaalde factuur te voldoen binnen een bepaalde termijn. Vaak is dit een schriftelijk verzoek, maar een aanmaning kan ook telefonisch of per e-mail worden verstuurd. Doorgaans worden één tot drie aanmaningen verstuurd voor er professionele hulp wordt ingeschakeld. Een aanmaning wordt ook wel een sommatie genoemd. Vaak is dit de laatste aanmaning. Bij de laatste aanmaning naar consumenten is de wettelijk verplichte betalingstermijn minimaal 14 dagen. Daarom worden deze aanmaningen ook wel 14-dagenbrieven genoemd.

Wanneer verstuurt u een aanmaning?

Om uw zakelijke relatie zo professioneel en goed mogelijk te laten verlopen, kunt u voor het versturen van een aanmaning beter eerst een vriendelijke betalingsherinnering met een nieuwe betalingstermijn sturen. Ook kunt u uw debiteur bellen en informeren waarom nog niet aan de betaling is voldaan. Het is immers altijd mogelijk dat uw klant vergeten is te betalen. Met een betalingsherinnering schaadt u het vertrouwen tussen u en uw partner zo min mogelijk. Als uw klant niet op uw betalingsverzoek reageert, verstuurt u een aanmaning of laat u dit aan onze bekwame incasso advocaten over.

Consumenten

Binnen de Nederlandse wet zitten verschillen tussen ondernemingen en consumenten. De Wet Incassokosten (WIK) is van kracht bij consumenten. Deze wet verplicht u om eerst een aanmaning te versturen naar uw klant. De betalingstermijn moet minimaal 14 dagen zijn. Wanneer de particuliere klant de factuur nog steeds niet heeft betaald binnen deze termijn, kunt u de vordering ter incasso overdragen aan een specialist of ervoor kiezen om een tweede aanmaning te sturen.

Bedrijven

Ook wanneer uw klant een onderneming is, is het aan te raden om eerst een betalingsherinnering te sturen. Het versturen van een aanmaning naar een zakelijke klant is niet wettelijk verplicht: u mag direct na het verstrijken van de betalingstermijn uw vordering overdragen.

Waarom een aanmaning laten versturen door Lips Incasso Advocaten?

Door het inschakelen van ons advocatenkantoor laat u weten aan uw klant dat het menens is. U wordt dan serieuzer genomen dan wanneer u zelf een aanmaning verstuurt of dit door een incassokantoor laat doen. Dit vergroot de kans aanzienlijk dat uw klant toch de betaling voldoet. Een incassokantoor heeft namelijk niet de bevoegdheden die ons advocatenkantoor wel heeft. Lips Incasso Advocaten mag bijvoorbeeld wel procederen voor vorderingen boven de € 25.000,-. Ook mogen onze advocaten gebruikmaken van bepaalde pressiemiddelen zoals het leggen van (conservatoir) beslag, het aanvragen van faillissement en het voeren van een kort geding.

Handleiding: zelf een aanmaning versturen

Blijf in de communicatie met uw debiteur altijd vriendelijk. Uw tekst dient professioneel en beleefd te zijn. In uw brief moet u een aantal zaken verwerken:

 • Laat de klant weten dat deze een factuur niet heeft betaald.
 • Maak het makkelijk en verwijs naar deze factuur met het factuurnummer, bedrag, de vervaldatum en eventueel de diensten of producten die zijn geleverd.
 • Benoem een nieuwe betalingstermijn. Voor consumenten dient u de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen te hanteren. Voor bedrijven mag u zelf een termijn bepalen.
 • Benoem de consequenties van het verstrijken van deze termijn: u geeft de vordering uit handen aan Lips Incasso Advocaten en er worden incassokosten (ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd) in rekening gebracht. Benoem ook het bedrag van deze incassokosten.
 • Benoem niet dat u de eerste aanmaning verstuurt. Dit impliceert dat er nog een tweede aanmaning volgt als uw debiteur na deze termijn niet betaalt. Het verkleint dus de kans dat uw klant direct betaalt na de eerste aanmaning.
 • Wij adviseren om maximaal drie aanmaningen te versturen. Bij het versturen van een tweede aanmaning neemt de kans dat uw debiteur reageert op de aanmaningen namelijk al sterk af. Het is dan verstandig om ons advocatenkantoor in te schakelen om het incassotraject niet langer te laten duren dan nodig is.

Bekijk ook onze voorbeeldbrief aanmaning.

Misvattingen betalingstermijn consumenten

In de veertiendagenbrief aan particuliere klanten benoemt u de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen. Uit ervaring weten wij dat er veel onduidelijk is over het ingaan van deze termijn. Het is belangrijk om in acht te nemen dat de termijn pas gaat lopen op de dag na ontvangst van de brief door de consument. U kunt daarbij de volgende zin gebruiken:

“Indien de factuur (facturen) niet is (zijn) betaald binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd, zal deze vordering overgedragen worden aan Lips Incasso Advocaten. U wordt dan aansprakelijk gesteld voor alle hieruit voortkomende rente en incassokosten.”

Hoogte incassokosten

In uw aanmaningsbrief moet u ook de hoogte van de incassokosten (of buitengerechtelijke kosten) benoemen. De hoogte van deze kosten hangt af van uw debiteur.

Incassokosten consumenten

Volgens de Wet Incassokosten (WIK) is de hoogte van de buitengerechtelijke kosten afhankelijk van uw factuurbedrag. U berekent het bedrag op de volgende manier:

 • 15% van de eerste € 2.500,- van de hoofdsom
 • 10% van de volgende € 2.500,- van de hoofdsom
 • 5% van de volgende € 5.000,- van de hoofdsom
 • 1% van de volgende € 190.000,- van de hoofdsom
 • 0,5% van de rest van de hoofdsom

Het minimum aan incassokosten is € 40,- en het maximum is € 6.775,-.

Incassokosten bedrijven

Bij B2B-transacties kunt u zelf afspraken maken met uw klant. Vaak wordt de afspraak gemaakt dat de debiteur 15% incassokosten over de hoofdsom betaalt. Deze betalingsafspraak moet uiteraard van tevoren gemaakt zijn, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden of in het contract. Wanneer er geen afspraak is gemaakt, gelden dezelfde regels als voor consumenten.

Contact Lips Incasso Advocaten Den Haag

Wilt u graag hulp bij het versturen van een aanmaning of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor. Bel 085 0410 700 en maak een afspraak met een van onze incasso advocaten of kom langs tijdens onze inloopspreekuren voor een gratis advies.

Lips Incasso Advocaten B.V.
Breitnerlaan 146
2596 HG Den Haag
E: info@lipsadvocaten.nl
T: 085 0410 700

Openingstijden
Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten